Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk105 Innføring i matematikk B

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende 2MX eller 2MY fra allmennfaglig studieretning

Emne / Fagmål:
NB! Kurset gir ikke studiepoeng i kombinasjon med Mk101.
Kurset gir en innføring i grunnleggende emner fra matematikk med særlig sikte på anvendelser i informatikk. Det legges vekt på å vise praktisk bruk av matematikk ved hjelp av egnet programvare, som for eksempel Matlab.

Emneliste:
Reelle tall og størrelser, funksjoner av en variabel, periodiske fenomener, kontinuitet og grenser, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, derivasjon og integrasjon.
I kurset vil det bli gitt en innføring i programvaren Matlab eller tilsvarende som vil bli brukt gjennomgående i kurset.


Undervisningsform:
4 t forelesning og 2 t øvinger per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Endelig pensum oppgis ved semesterstart.
* Gulliksen, Tor: Matematikk i praksis
Universitetsforlaget, 4. utgave   1998   ISBN
Tilbake