Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk205 Matematiske metoder

Omfang:
9 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Mk105

Emne / Fagmål:
Studentene skal bli kjent med bruk av matematiske modeller og bli i stand til å behandle enkle uoppstilte problemer. Kurset skal gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i matematikk for de som har tenkt å fortsette med mindre matematikkrevende fag.

Emneliste:
Vektorer, komplekse tall, lineære ligningssystemer, matriser og egenverdier. Systemer av differensialligninger. Funksjoner av flere variable.

Undervisningsform:
6 t forelesning og 4 t øvelse per uke,

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Gulliksen, Tor: Matematikk i praksis
Universitetsforlaget, 4. utgave   1998   ISBN
    Endelig pensum oppgis ved semesterstart.
Tilbake