Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk211 Numeriske metoder

Omfang:
9 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester, neste gang 2004.

Forkunnskaper:
Kurset bygger på Mk105 Innføring i matematikk B, og Mk205 Matematiske metoder. Det er en fordel med kjennskap til programmering, men ingen forutsetning.

Emne / Fagmål:
Å gi en innføring i metoder som har vist seg hensiktsmessige ved bruk av datamaskiner til løsning av numeriske problem.

Emneliste:
Feilkilder ved numeriske beregninger, løsninger av lineære og ikke-lineære ligningssystem, funksjonsapproksimasjoner, numerisk derivasjon og integrasjon, numerisk løsning av ordinære differensialligninger.
I kurset vil det bli gitt en innføring i programvaren Matlab, som vil bli brukt gjennomgående i kurset.


Undervisningsform:
5 t forelesning og øvelse per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Penny, John, George Lindfield: Numerical Methods Using Matlab
Ellis Horwood   1995   ISBN
    Endelig pensum oppgis ved semesterstart.
Tilbake