Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk212 Anvendt lineær algebra

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende 2MX eller 2MY fra allmennfaglig studieretning.

Emne / Fagmål:
Lineær algebra omfatter begreper og metoder som muliggjør beskrivelse og løsning av mange ulike praktiske problemer blant annet i fagområder som informatikk, økonomi og logistikk.
Kurset tar sikte på å gi studentene grunnleggende innsikt og ferdigheter i slike metoder.
Det legges vekt på å vise praktisk bruk av metoder ved hjelp av egnet programvare, som for eksempel Matlab, AMPL.

Emneliste:
Vektorer og vektorregning i det euklidske rom, skalarprodukt, vinkler, linjer og plan. Matriser, matriseoperasjoner, likningssystemer. Eksempler på formulering og løsning av praktiske problemer ved hjelp av vektorer og matriser (eksemplene hentes hovedsaklig fra økonomi, informatikk og logistikk). Egenverdier og egenvektorer med anvendelser på populasjonsmodeller og høstingsmodeller. Geometrisk lineær programmering. Generell lineær programmering med løsningsmetoder. I kurset vil det bli gitt en innføring i programvaren Matlab eller tilsvarende som vil bli brukt gjennomgående i kurset.

Undervisningsform:
3 t forelesning og 3 t øvelse per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Endelig pensum oppgis ved semesterstart.
* Anton, Howard, Chris Rorres: Elementary Linear Algebra: Applications version
John Wiley & Sons, 7. ed.   1994   ISBN
* Bernt Øksendal, Knut Sydsæter: Lineær algebra
Gyldendal akademisk     ISBN
Tilbake