Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk231 Statistikk I

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset gir en elementær innføring i statistiske metoder.

Emneliste:
Organisering og beskrivelse av data, sannsynlighetsregning, fordeling, estimering og hypotesetesting.

Undervisningsform:
3 t forelesning og 2 t øvelse per uke

Obligatoriske krav:
Obligatoriske prøver som må være bestått før eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Johnsen, Richard A., Gouri Bhattacharyya: Statistics: Principles and Methods
John Wiley & Sons, 4. ed..   2001   ISBN
Tilbake