Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Mk332 Statistikk II

Omfang:
9 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Forutsetter Mk231 Statistikk I

Emne / Fagmål:
Kurset viderefører teorien fra Mk231 Statistikk I og introduserer flere statistiske metoder.

Emneliste:
Mer om sannsynlighetsfordelinger, analyse av ett og to utvalg ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske metoder, modellkontroll og analyse av kategoriske data, korrelasjon og regresjonsanalyse.

Undervisningsform:
5 t forelesning og øvelse per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske dataøvelser med statistikkpakken Minitab. Disse må være godkjent senest 1 uke før eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Johnsen, Richard A., Gouri Bhattacharyya: Statistics: Principles and Methods
John Wiley & Sons, 4. ed.   2001   ISBN
Tilbake