Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Pt500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emneliste:
Vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdsprogrammer og kravspesifikasjoner til vedlikehold i olje- og gassektoren. Videregående lagerstyring for reservedelsstyring, inkludert ulike modeller for lagerstyring og periodiske lagerstyringsmodeller.

Undervisningsform:
3 timer per uke.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer ved semesterstart.
Tilbake