Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Re300 Revisjon I

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Gi studentene innsikt i internkontroll, regnskaps- og revisjonsplikt og den eksterne revisors rammebetingelser og arbeid.

Emneliste:
Internkontroll: Mål og virkemidler, kartlegging og vurdering. Den eksterne revisors forhold til selskapets internkontroll.
Regnskapsplikt og revisjonsplikt: Lovens krav til regnskapsføring og revisjon.
Den eksterne revisors rammebetingelser og arbeid: Gjennomgang av lover, forskrifter og andre regler som regulerer den eksterne revisors arbeid i Norge. Innføring i revisjonsteori- og metode.


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av en gruppeoppgave.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen 100 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Forelesningsnotater.
* Gulden, Bror Petter: Den eksterne revisor
Gyldendal Akademisk Forlag, siste utgave     ISBN
* Kyllingstad/Havstein, : Regnskapsorganisasjon
Cappelen Akademisk, siste utgave     ISBN
Tilbake