Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sp302 Engelsk II - for næringslivet

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
SpSp301 for næringslivet I eller tilsvarende

Emne / Fagmål:
Kursets formål er å forberede studentene til å kunne kommunisere som profesjonelle foretningsfolk I en internasjonal setting der gode engelsk kunnskaper gir en absolutt fordel.

Emneliste:
Dette kurset er en fortsettelse av Sp301 men på et høyere nivå. Det vil bli lagt stor vekt på skriftlig framstilling I forskjellige forretningssituasjoner og presentasjons-ferdigheter. Presentasjonene vil fokusere på globaliseringstemaer og forretningskulturforskjeller mellom landene.

Undervisningsform:
3 t per uke.

Obligatoriske krav:
Muntlig presentasjon og skriftlige oppgaver

Vurderingsform:
4 timers skriftlig slutteksamen og en muntlig eksamen teller 40% hver. Muntlig presentasjon og skriftlige oppgaver teller 20% av sluttkarakteren.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Annen relevant litteratur oppgis ved studiestart.
* Friedman, Thomas L.: The Lexus and the Olive Tree
Random House   2000   ISBN
Støttelitteratur:
* Gjestland, : Cross-Cultural Business Behavior
    ISBN
Tilbake