Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sp311 Tysk I - for næringslivet

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Forkunnskaper fra videregående skole eller lignende.

Emne / Fagmål:
Kurset skal forberede studentene på et fremtidig yrkesliv hvor tiltagende internasjonalisering krever gode kunnskaper i tysk språk og kultur. Det legges vekt på interkulturell læring med bl.a. opplæring i å kommunisere muntlig og skriftlig på tysk i konkrete situasjoner, med vekt på tysk næringsliv og samfunnsliv. Kurset skal også forberede studenter som velger å ta et semester ved en høgskole i et tysktalende land.

Emneliste:
Kurset skal trene opp grunnleggende kunnskaper i grammatikk, muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, og dessuten øke studentenes forståelse av økonomisk-administrativ fagspråk. Kurset gir opplæring i å kommunisere muntlig og skriftlig på tysk i konkrete situasjoner innen forretnings- og næringslivet, samt i tysk væremåte. Undervisningen består av grunnleggende tysk grammatikk, arbeid med aktuelle tekster som grunnlag for diskusjoner om tyske samfunnsforhold og væremåte, egenaktiviteter i form av oversettelser, bearbeidelse av avisartikler, forretningsbrev, og egne skriftlige/muntlige presentasjoner og gruppeaktiviteter i en økonomisk-administrativ ramme.

Undervisningsform:
3 t per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISSN:
    Videoer og utvalgte artikler fra tyskspråklige aviser og tidsskrifter.
* Neuman, Ingrid: Fachkommunikation für die Wirtschaft
Høyskoleforlaget     ISBN
* Reiten, Håvard: Tysk grammatikk
Aschehougs Forlag     ISBN
Støttelitteratur:
* Duden, : Deutsches Universal Wörterbuch
    ISBN
* Hustad, Tom: norsk-tysk ordbok
Universitetsforlaget   1995   ISBN
Tilbake