Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sp312 Tysk II - for næringslivet

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Studiet bygger videre på Sp311 Tysk I - for næringslivet, eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Kurset skal forberede studentene på et fremtidig yrkesliv hvor tiltagende internasjonalisering krever gode kunnskaper i tysk språk og kultur. Det legges vekt på interkulturell læring med bl.a. opplæring i å kommunisere muntlig og skriftlig på tysk i konkrete situasjoner, med vekt på tysk nærings- og samfunnsliv. Kurset skal også forberede studenter som velger å ta et semester ved en høgskole i et tysktalende land.

Emneliste:
Presentasjoner, rapporter, brev og diskusjoner brukes for å utvikle studentenes forståelse av det tyske språket i ulike kommunikasjons- og forretningssituasjoner. Forelesninger om dagens samfunn i tysktalende land. Forelesninger om kulturelle forskjeller i aktuelle kommunikasjonssituasjoner innenfor forretningslivet.

Undervisningsform:
3 t per uke. Vektlegging på forelesninger om tysk forretningskommunikasjon. Skriftlige og muntlige presentasjoner om emner innenfor forretningslivet.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen. Muntlig eksamen. Samlet skriftlig og muntlig vurdering.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISSN:
    Utvalgte noveller og artikler.
* Neuman, Ingrid: Fachkommunikation für die Wirtschaft
Høyskoleforlaget   1996   ISBN
* Reiten, Håvard: Tysk grammatikk
Aschehoug   1995   ISBN
* Wallraff, Günter: Ganz unteen
Kiepenheuer & Witsch     ISBN
Støttelitteratur:
* Duden, : Deutsches Universal Wörterbuch
    ISBN
Tilbake