Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden












Fag:
Sv202 Komparativ og internasjonal politikk

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Bør ha: Sv100 Det norske politiske og administrative system.

Emne / Fagmål:
Kurset setter fokus på norske og nordiske politiske institusjoner og tradisjoner, og på endringstendenser i europeisk politikk. Kurset gir også en innføring i grunnleggende begrep og perspektiv i studiet av norsk utenrikspolitikk og internasjonal politikk.

Emneliste:
Kurset tar opp følgende tema:
- Faglige perspektiv på komparativ og internasjonal politikk
- Politiske systemers utvikling og struktur
- Politiske skillelinjer og politisk deltakelse
- Interesseorganisering og meningsdannelse
- Aktuelle samarbeidsformer og konfliktlinjer i det internasjonale samfunn
- Norsk utenrikspolitikk

Undervisningsform:
6 timer per uke med forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått før eksamen.

Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen teller 75 % av karakteren. Innleveringsoppgaven teller 25 % av karakteren.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Ytterligere litteratur oppgis av faglærer.
* Hveem, H.: Makt og velferd. teorier i internasjonal politisk økonomi
Universitetsforlaget   1996   ISBN
* Holsti, K.J.: Internatinal Politics
Prentice Hall   1995   ISBN
* Arter, D.: Scandinavian Politics to day
Manchester University Press   1999   ISBN
Tilbake