Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sv203 Organisasjonsteori og offentlig politikk

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Bør ha Sv 100: Det norske politiske og administrative system.

Emne / Fagmål:
Formålet med kurset er å gi studentene innsikt i offentlig politikk ut fra et organisasjonsteoretisk perspektiv.

Emneliste:
Kurset tar opp følgende tema:
- Ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
- Anvendelse av organisajsonsteoretiske perspektiv i analyse av ulike organisasjonsformer, endringer og utfordringer for offentlig sektor.

Undervisningsform:
6 timer per uke med forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått før eksamen.

Vurderingsform:
Innleveringsoppgaven teller 25 % av karakteren. 5 t skriftlig eksamen teller 75 % av karakteren.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Ytterligere litteratur oppgis av faglærer.
* Hatch, Mary Jo: Organisasjonsteori - Moderne, symbolske og postmoderne perspektiv
Abstrakt Forlag   2001   ISBN
    Ved nyere utgivelser vil siste utgave bli benyttet
* Grønlie, T., Selle, P.: Ein stat? - Fristillingens fire ansikt
Samlaget   1998   ISBN
Tilbake