Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sv005 Aktuelle politiske emner

Tid:
Høst- og vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Målsettingen med seminaret er å sette aktuelle politiske spørsmål inn i en faglig sammenheng. Formidling av nyere forskningsresultat og fokusering på faglige utviklingstrekk vil også stå sentralt.

Undervisningsform:
Seminarrekke bestående av 4-5 gjesteforelesninger per semester.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
Ingen

Tilbake