Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sv310 1/2-årig påbyggingsstudium i statsvitenskap

Omfang:
30 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Årsstudium i statsvitenskap.

Emne / Fagmål:
Studiet tar sikte på å videreutvikle ferdigheter i analyser av organisasjoner og offentlig politikk. I tillegg har studiet som særlig mål å gi trening i planlegging og gjennomføring av et selvstendig arbeid.

Emneliste:
Studiet består av 3 delemner, inklusiv oppgave.
Innholdet er identisk med fordypningsemnet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Undervisningsform:
Ca. 12 t undervisning per uke i gjennomsnitt, inklusive forelesning, gruppearbeid og veiledning.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk oppgave.

Vurderingsform:
Eksamen består av en oppgave og 8 t skriftlig eksamen. Ved beregning av karakteren teller oppgaven 1/3 og skriftlig eksamen 2/3.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Pensum som ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Tilbake