Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sø300 Offentlig økonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Sø210 Mikroøkonomi

Emne / Fagmål:
Det blir lagt vekt på hvilken rolle offentlig sektor spiller i den norske økonomien, og på å vise hvordan offentlige inngrep påvirker forbruker- og produsenttilpasning i markeder via pris- eller mengdeskift. En del av kurset gir en kort innføring i litt av den klassiske teorien.

Emneliste:
Kurset omhandler følgende emner:
- Om virkemiddel i offentlig sektor
- Skatt og skatteteori
- Nytte-/kostnadsanalyser
- Markedssvikt
- Fordelings- og stabiliseringsaspekt

Undervisningsform:
3 t pr. uke.

Vurderingsform:
4 t. skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Stiglitz, Joseph E.: Economics of the Public Sector
Norton, 3. ed.   2000   ISBN
Tilbake