Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sø510 Konkurransestrategi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Sø210 Mikroøkonomi

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi en forståelse for virkemåten til markeder kjennetegnet ved fåtallskonkurranse og strategisk atferd, for derigjennom å gi et bedre grunnlag for å kunne treffe strategiske beslutninger for bedrifter som operer i slike markeder.

Emneliste:
Kurset gjør bruk av moderne mikroøkonomisk teori og bygger videre på den elementære markedsteorien man tilegner seg i innføringskurs i samfunnsøkonomi. Man er primært opptatt av å studere markeder kjennetegnet ved ufullkommen konkurranse og hvor markedsaktørene opptrer strategisk. Således blir spillteori et viktig hjelpemiddel i analysen av slike markeder. Emner som behandles:
- Spillteori
- Priskonkurranse
- Koordinert prissetting
- Strategiske bindinger
- Fusjoner og oppkjøp
- Anbudskonkurranse og auksjoner

Undervisningsform:
3 t pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske oppgaver må være godkjent senest 1 uke før avsluttende eksamen.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen ved semesterslutt.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Martin, Stephen: Industrial Organization
Oxford University press   2001   ISBN
* , :
    ISBN
    Utdelt matriale.
* Sørgard, Lars: Konkurransestrategi: Eksempler på anvendt mikroøkonomi
Fagbokforlaget   1997   ISBN
Støttelitteratur:
* Dixit, Avinash K., Barry J. Nalebuff: Thinking strategically : the competetive edge in business, politics and everyday life
Norton   1991   ISBN
Tilbake