Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sø610 Anbud, auksjoner og konkurranseutsetting

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester (første gang våren 2005)

Forkunnskaper:
Bestått første 2 år av bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller transportøkonomi og logistikk.

Emne / Fagmål:
Det er økende bruk av anbud og auksjoner både innenfor privat sektor og offentlig sektor. Det teoretiske grunnlaget for dette kurset vil i hovedsak være spillteori og principal-agentteori. Vi vil hente eksempler fra transportsektoren, tele og oljesektoren, men også fra ulike offentlige institusjoner som kommuner og helseinstitusjoner.

Emneliste:
- Spillteoretisk tilnærming til auksjoner/anbud
- Kritiske faktorer for å få anbudsprosessen til å fungere for anbudsutlyser
- Hvordan bli god spiller i anbudsspill
- Winners curse spill
- Gjennomgang av eksempler

Undervisningsform:
3-4 t forelesning pr uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av oppgave.

Vurderingsform:
Obligatorisk oppgave teller 20 prosent. 3 t skriftlig eksamen ved semesterslutt teller 80 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Hervik, Arild, Riis, Christian: En teoretisk og empirisk tilnærming til auksjoner/anbud
    ISBN
Tilbake