Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Sø630 Internasjonal økonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester (første gang våren 2005)

Forkunnskaper:
Sø210 Mikroøkonomi

Emne / Fagmål:
Kurset tar opp ulike sider ved internasjonal handel og økonomi. Målet er å påvise gevinster ved handel, gi en innføring i investeringer over landegrenser og studere konkurranseaspekter for å ta de mest sentrale temaene vi tar sikte på å gå gjennom i kurset. Pensum vil være engelskspråklig da det inngår i tilbudet som gis til utvekslingsstudenter i Molde.

Emneliste:
Kurset omhandler følgende emner:
- Nøkkeldata om verdensøkonomien
- Handelsteori
- Internasjonale investeringer
- Ulike former for velferdsteori ved handel
- Beskyttelsestiltak
- Konkurranseaspekter
- Betalingsbalanse
- Valutakurser
- Risikoteori

Undervisningsform:
3 t pr. uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Jager, Jepma, Kamphuis: Introduction to International Economics
Prentice Hall   2002   ISBN
    Er til vurdering. Mulig bok.
Tilbake