Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Tr400 Transport, lokalisering og økonomisk utvikling

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Sø210 Mikroøkonomi og Tr310 Transportøkonomi.

Emne / Fagmål:
Å gi studenten en forståelse for hvilke økonomiske krefter som er bestemmende for lokalisering av økonomisk aktivitet; bedrifter, næringer, byer etc. Det vil særlig bli fokusert på betydningen av transport og transportinfrastruktur som regionaløkonomisk virkemiddel.

Emneliste:
I første del av kurset gis en innføring i sentrale økonomiske teorier og modeller for lokalisering av økonomisk aktivitet. I andre del av kurset presenteres økonomiske teorier og modeller som mer spesifikt fokuserer på betydningen av transport og transportinfrastruktur. Teoriene og modellene suppleres med erfaringer fra gjennomførte studier på feltet.

Undervisningsform:
2 t. forelesning pr. uke samt øvinger.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av oppgave.

Vurderingsform:
3 t skriftlig slutteksamen teller 80 prosent. Obligatorisk oppgave teller 20 prosent.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling og utdelt materiale.
Tilbake