Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In240 Operativsystemer

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
In160(Forutsatt)

Emne / Fagmål:
Gi innsikt i operativsystemenes oppbygging og virkemåte.

Emneliste:
Ressursfordeling i datasystemer. Prosesser (tråder, scheduling, synkronisering, vranglås). Lager (minne, virtuelt minne, filsystem, I/O, disk) Distribuerte system (nett, klient-tjener, koordinering). Beskyttelse og sikkerhet. Programmering og vil stå sentralt i læringsarbeidet.

Undervisningsform:
4 t forelesning/samling per uke. Veiledning prosjekt.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger og prosjekt (med muntlig fremlegg) levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Prosjekt (1/3), 2 t deleksamen (1/3) og 2 t slutteksamen (1/3).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis ved kursstart. Endel artikler. Mye on-line materiale fra web vil bli brukt.
Tilbake