Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
AL101103 Organisasjon og ledelse

Omfang:
6 Studiepoeng

Fagansvarlig:
Se Høgskolen i Ålesund sin beskrivelse av kurset

Tilbake