Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad150 Organisasjon

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester i Molde og vårsemester i Kristiansund

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Gjøre studentene kjent med grunnleggende problemstillinger, begreper og modeller i organisasjonsteori og organisasjonspsykologi. Det skal gi forståelse for hvordan organisasjoner fungerer i det daglige, hvordan de utformes og ledes og hvordan forholdet er mellom organisasjoner og omgivelser. Kurset vil også gi en innføring i psykologiske emner og metoder, slik at en bedre kan forstå hvordan enkeltmennesker og grupper handler i organisasjoner.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Ulike syn på organisasjoner og deres forhold til sine omgivelser
-Organisasjoners mål, styrbarhet og effektivitet
-Utforming, utvikling og endring av organisasjoner
-Organisasjonskultur og etikk
-Beslutningstaking
-Undersøkelsesmetode
-Personligheten, emosjoner, holdninger
-Persepsjon, kognisjon, læring og problemløsning
-Motivasjon og trivsel
-Gruppepsykologi og kommunikasjon
-Ledelse og styring.

Undervisningsform:
4 t forelesning og 2 t gruppearbeid per uke.

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Dag I. Jacobsen, Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer
Fagbokforlaget 2.utgave   2002   ISBN
* Geir Kaufman, Astrid Kaufman: Psykologi i Organisasjon og ledelse
Fagbokforlaget   1998   ISBN
Tilbake