Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
AE201303 Driftsregnskap og budsjett

Omfang:
6 Studiepoeng

Fagansvarlig:
Se Høgskolen i Ålesunds beskrivelse av kurset

Tilbake