Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø201 Finansregnskap med analyse

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemesteret

Tilbake