Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad400 Strategisk ledelse

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ad150 Organisasjon og Bø330 Innføring i markedsføring.

Emne / Fagmål:
Formålet med kurset er å gjøre studentene kjent med strategiske problemstillinger i organisasjoner, samt lære studentene teorier og metoder som kan anvendes for å løse denne typen problem. Kurset fokuserer på tilpasningen mellom organisasjonen og dens omgivelser.
Det legges spesiell vekt på private bedrifter.


Emneliste:
Kurset omhandler strategiprosessen i organisasjoner fra idé til iverksetting. Dette omfatter bl.a. spesifisering av mål, interne og eksterne analyser, utforming av strategier og oppfølging.
I kurset benyttes gruppearbeid for løsning av oppgaver.


Undervisningsform:
3 t per uke

Obligatoriske krav:
Obligatorisk innlevering av prosjektoppgave.

Vurderingsform:
Prosjektoppgave som presenteres muntlig og teller 60 % og 3 t skriftlig eksamen som teller 40%.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Roos, Göran, Georg von Krogh og Johan Roos: Innføring i strategi
Fagbokforlaget 2. utgave   1997   ISBN
    artikkelsamling
Tilbake