Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad625 Prosjektoppgave

Omfang:
9 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Minimum grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi, samfunnsfag, helsefag el.l.. Prosjektoppgave kan kun utføres av studenter på påbyggingsstudiet i kunnskapsledelse og innovasjon.

Emne / Fagmål:
Gi studentene øvelse i å jobbe med et selvstendig arbeid som er relevant i forhold til øvrige kurs på studiet.

Emneliste:
Relevante tema for oppgaven kan hentes fra et eller flere av kursene innen påbyggingsstudiet i kunnskapsledelse og innovasjon.

Undervisningsform:
Veiledning og litteraturgjennomgang individuelt og i grupper.

Vurderingsform:
Innlevering av prosjektoppgave.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Legges opp av studenten selv med tilknytting til oppgavens tema.
Tilbake