Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø001 Forkurs i regnskap

Tid:
August - oktober

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset skal først gi en innføring i regnskapsføring av transaksjoner. Deretter vektlegges hvordan sammenstillingsprinsippet påvirker resultat- og balanseføringen av kjøpstransaksjoner. Det er viktig å få fram forskjellen mellom økonomisk verdi og regnskapsmessig verdi, og hvordan forsiktighetsprinsippet fungerer ved negative verdiavvik. Gi studentene det nødvendige grunnlag for å ta Bø200 Finansregnskap med analyse.

Emneliste:
Kurset inneholder følgende elementer:
-Registrering av bilag for ulike forretningstilfeller
-Årsavslutning m/periodiseringen (fra saldobalanse til resultat og balanse)
-En innføring i regnskaps- og skatteregler


Undervisningsform:
2 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
3 t skriftlig eksamen. Eksamen må være bestått før en kan gå opp til eksamen i Bø200 Finansregnskap med analyse.

Karaktertype:
bestått/ikke bestått

Obligatorisk litteratur:
* Vågsether, Kåre: Innføring i regnskapslære
Eget forlag     ISBN
Tilbake