Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø310 Finansregnskap med årsoppgjør I

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høst- og vårsemester

Forkunnskaper:
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi og Bø200 Finansregnskap med analyse.

Emne / Fagmål:
Gi studentene videregående kunnskap om finansregnskapsteori og praktiske kunnskaper for å kunne utarbeide årsoppgjør i samsvar med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder. Kurset er klart yrkesorientert mot de som sikter mot regnskap som arbeidsområde, men vil også være nyttig for alle som er interessert i å kunne lese og forstå et foretaks offisielle regnskap. Kurset er obligatorisk i revisorstudiet.

Emneliste:
Den praktiske delen av kurset avgrenses til de arbeidsoppgaver som følger etter at årets løpende registrering av forretningstilfeller er avsluttet. Sentralt i kurset står de lovregler som gjelder for årsoppgjøret og regnskapsstandarder publisert av Norsk Regnskapsstiftelse. Den videregående behandlingen av finansregnskapsteori vil dekke disse emnene:
-Det tradisjonelle årsregnskapets begreper og klassifikasjoner
-Prestasjons- versus formuesorienterte regnskapsteorier
-Den amerikanske begrepsrammen
-Eiendeler
-Gjeld og egenkapital
-Inntekter og gevinster
-Kostnader og tap


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
5 t skriftlig avsluttende eksamen som teller 100 %.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet - oppgaver og løsninger
Fagbokforlaget, siste utgave     ISBN
* Huneide, Jens-Erik m. fl, Jens-Erik m. fl: Årsregnskapet i teori og praksis
Gyldendal Akademisk, siste utgave     ISBN
* Elling, Jens Oluf: Årsregnskabsteori
FSRs Forlag, siste utgave     ISBN
Tilbake