Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø330 Innføring i markedsføring

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Gi en grunnleggende beskrivelse og forståelse av hvorledes bedrifter/organisasjoner aktivt kan tilpasse seg sine markeder/omgivelser gjennom planlegging, markedsanalyser og utforming av markedsinnsats.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Strategisk planlegging/markedsplanlegging
-Kommunikasjon
-Forbrukeradferd
-Virkemidler/markedsinnsats


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Framnes, Runar, Hans M. Thjømøe og Svein-Erik Blom: Markedsføringsledelse
Tano Aschehoug, 5. utgave   1997   ISBN
Tilbake