Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Ad620 Etikk

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi forståelse for hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i ulike sammenhenger i arbeidslivet.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, jobb- og organisasjonsutforming
-Etikk i næringslivet: Går marked og moral sammen?
-Etikk og velferdstenkning: Fra ytelse etter behov til ytelse etter innsats?
-Etikk og internasjonalisering: Er globalisering uetisk?


Undervisningsform:
2 t forelesning per uke + 2 t gruppearbeid annenhver uke. Det blir lagt vekt på gruppearbeid og aktiv studentmedvirkning i plenum.

Obligatoriske krav:
Ingen spesielle

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Falkenberg, Andreas W., Tore Nordenstam: Etikk i næringslivet: praksis og teori
Cappelen   1998   ISBN
Tilbake