Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø430 Operasjonsanalyse

Omfang:
6 Studiepoeng

Forkunnskaper:
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi + Bø200 Finansregnskap m. analyse
Bø350 Bedriftsøkonomisk analyse II
Sø110 Makroøkonomi + Sø210 Mikroøkonomi
In102 Innføring i informasjonsteknologi
Mk101 Innføring i matematikk
Mk231 Statistikk I

Emne / Fagmål:
Kurset tar sikte på å gi en innføring i og forståelse av optimeringsteknikker i forskjellige bedriftsøkonomiske beslutningsproblem. Foruten å ta opp forskjellige optimeringsteknikker, forsøker en å integrere tema som er tatt opp i andre bedriftsøkonomiske kurs, samt bruk av programvare for operasjonsanalyse.

Emneliste:
Aktuelle temaer er:
- Lineær programmering; problemformulering og løsning vha. regneark, samt sensitivitets-analyse, nettverksmodeller, heltallsprogrammering, målprogrammering og ikkelineær programmering løst i regneark
-Regresjon og prediksjon vha regneark
-Simulering i regneark
-Beslutninger under usikkerhet, verdi av tilleggsinformasjon
-Dynamisk programmering


Undervisningsform:
3 t forelesning og 2 t øvinger per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatorisk deltagelse i gruppearbeid/øvinger. Veiledning og tilbakemelding gis i gruppene.

Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Endelig pensum oppgis ved semesterstart.
* Moore, Weatherford, m.fl.: Decision Modeling with Microsoft Excel
Prentice Hall, 6. utgave   2001   ISBN
* Winston, Wayne L., S. Christian Albright: Practical Management Science
Duxbury Press, 2. utgave   2001   ISBN
* Ragsdale, Cliff T: Spreadsheet Modeling and Decision Analysis
South Western College Publishing, 4. utgave   2003   ISBN
Tilbake