Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Bø520 Strategi og ledelse

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Det kreves bestått 2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
kurset skal gi studentene en dypere forståelse for og kunnskap om organisasjon og strategi som middel for vekst og utvikling i organisasjonen. Sentrale problemstillinger i forbindelse med utvikling av strategi og ledelse vil bli gjennomgått.

Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Artikkelsamling
* Groth, Lars: Future Organizational Design
John Wiley & Sons Ltd   1999   ISBN
* Quinn, Robert E: Beyond Rational Management
Jossey-Bass   1988   ISBN
* Normann, Richard: Skapande företagsledning
Bonnier   1986   ISBN
Tilbake