Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Fø100 Fotballøkonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Sø110 Makroøkonomi og Sø210 Mikroøkonomi og Mk101 Innføring i matematikk eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Dette faget vil fokusere analytisk på fotballøkonomisk forståelse. Dette innebærer at temaer knyttet til anvendelse av mikroøkonomisk teori på spillermarkedet, på markedet for salg av TV rettigheter, virkninger av reguleringer/dereguleringer av slike markeder, incentiver og teori rundt kontraktsutforminger, utviklingen av den globale konkurransen via ulike nasjonale ligaer samt en mer teoretisk tilnærming til segmentering av markedet for salg av fotballunderholdningen og den potensielle betalingsvilligheten som kan høstes i ulike segmenter.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Et analyseskjema for transfermarkeder
-Styrken til allokering av spillertalenter i fritt arbeidsmarked
-Hvilke konsekvenser har ulike reguleringsregimer
-Incentivproblemer med utforming av kontrakter
-Konkurranse i en global fotballverden
-Betalingsvilligheten for fotballunderholdningen i ulike markedssegment


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen(evt. muntlig eksamen).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISSN:
    Utvalgte norske og internasjonale artikler.
* James Quirk, Rodney D, Fort: Pay dirt. The business of professional team sports
    ISBN
Tilbake