Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Fø101 Spillteori og fotballøkonomi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Sø110 Makroøkonomi og Sø210 Mikroøkonomi og Mk101 Innføring i matematikk eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Gi en introduksjon til Spillteori med hovedvekt på anvendelser innen fotballøkonomi, fotballstrategi og fotballmanagement. Hensikten med kurset er altså å belyse hvordan moderne spillteori kan anvendes på fotballøkonomiske problemstillinger i bred forstand.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Nash likevekt
-Spillteori og informasjon
-Simultane/Sekvensielle spill
-Repeterte spill


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (eventuelt muntlig eksamen).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISSN:
    En samling relevante artikler vil også inngå i pensumlitteraturen
* K. Dixit, B. J: Thinking Strategically
Nalebuff, Norton   1991   ISBN
* Binmore, Ken: Fun and Games
Heath publishers   1992   ISBN
Tilbake