Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Fø200 Prosjektoppgave - Fotballøkonomi

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
Alle obligatoriske kurs i studieretningen.

Emne / Fagmål:
Prosjektoppgaven utføres individuelt eller i grupper og gir studentene muligheter til å arbeide med en større oppgave over en lengre tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven bør være knyttet til eksterne oppdragsgivere, men kan også utføres internt.

Emneliste:
Prosjektoppgaven vil omfatte empiriske eller teoretiske studier av fotballnæringen fortrinnsvis knyttet til klubber, forbund eller agentnettverket – nasjonalt eller internasjonalt.

Undervisningsform:
Individuell veiledning.

Vurderingsform:
Skriftlig prosjektrapport.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Tilbake