Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
Fø201 Fotballøkonomi: Den norske fotballnæringen

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Sø110 Makroøkonomi og Sø210 Mikroøkonomi og Mk101 Innføring i matematikk eller tilsvarende.

Emne / Fagmål:
Benytte empiriske oversikter over norsk og internasjonal fotballøkonomi for å utvikle studentenes kunnskaper om økonomiske og finansielle sammenhenger innen fotballnæringen.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Økonomiske nøkkeltall i norsk og internasjonal fotballøkonomi
-Spillerlogistikk og transferøkonomi
-Reguleringsregimer i fotballnæringen


Undervisningsform:
3 t forelesning per uke.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (eventuelt muntlig eksamen).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Frode Ohr, Nils Henrik Solum: Tippeligaen 2000. Økonomiske nøkkeltall
    ISBN
    Artikkelsamling
* S. Szymanski, T. Kuypers: Winners and Losers. The business strategy of football
Penguin   2000   ISBN
Tilbake