Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In102 Innføring i informasjonsteknologi

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester (i Molde). Studenter i Kristiansund tar tilsvarende kurs på høsten.

Forkunnskaper:
En fordel med kunnskaper om økonomi og informasjonsbehandling fra videregående skole.

Emne / Fagmål:
NB: Kurset er ikke godkjent som valgfagkurs for informatikkstudenter.

Målsettingen er å gi økonomistudenter innsikt i det teoretiske og praktiske grunnlag for å kunne ta i bruk datamaskinen som verktøy på sentrale områder. Studentene vil få kjennskap til systemutviklingsprosessen slik at de kan delta i slikt arbeid, og de vil også få kjennskap til hvordan informasjonsteknologien fungerer i en bedrift og i samfunnet, og hvilke lover og regler som gjelder på dette området.

Emneliste:
Følgende tema omhandles:
-Kommunikasjons- og samarbeidsteknologi
-Kontorstøtteverktøy - tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy
-Utvikling av informasjonssystemer - metoder og teknikker
-Informasjonssystemets rolle i virksomheten og i samfunnet
-Informasjonsteknologi og lovverket

Øvingsoppgavene er en sentral del i kurset og blir gitt i tilknytning til emnene ovenfor.


Undervisningsform:
2 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakter

Obligatorisk litteratur:
* Fuglseth, Anna Mette, André Skjellum: : PC-bruk: for høyskoler og universiteter
Fagbokforlaget, 3. utgave   1999   ISBN
* Kjos, B: Innføring i informasjonsteknologi
Tapir forlag, 3. utgave   2001   ISBN
Tilbake