Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In115 Nettverksdrift

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høst- og vårsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle.

Emne / Fagmål:
Gi en praktisk innføring i drift og sikring av nettsystemer.

Emneliste:
Kommunikasjon, lokalnett, fjernnett, styringsprogramvare, tjeneste-drift, konfigurasjonskontroll, sikkerhet, ytelse, overvåkning og alarmdesign, risikoforståelse, katastrofeplanlegging.
Øvingsoppgaver i typiske driftsmiljø (Unix, Windows og/eller Cisco IOS) er en sentral del i læringen og blir gitt i tilknytning til emnene ovenfor.


Undervisningsform:
2 t forelesning per uke. Veiledning prosjekt.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger og prosjekt (med muntlig fremlegg) levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Prosjekt (1/3), 2 t deleksamen (1/3) og 2 t slutteksamen (1/3).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Spesifiseres ved kursoppstart. Artikler. Endel materiale fra web.
Tilbake