Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In150 Programmering

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester i Molde og vårsemester i Kristiansund

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om og erfaring med programmering av datamaskiner.

Emneliste:
Grunnleggende begreper i programmering blir beskrevet. Studentene skal bruke dette begrepsapparatet til å utvikle egne programmer. Stikkord: Variabelbegrepet, datatyper, setninger for tilordning, valg og gjentagelser, array-begrepet, prosedyrer, funksjoner, brukergrensesnitt, introduksjon til objektorientert programmering. Det blir gitt et stort antall obligatoriske øvinger i tilknytning til forelesningene.

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke. Praktiske øvingsoppgaver.

Obligatoriske krav:
10 obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Schneider, David I: An introduction to programming using Visual Basic .NET
Prentice-Hall, 5. ed.   2003   ISBN
Tilbake