Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In151 Programmeringspraksis

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
In105 Menneske – maskin kommunikasjon, In150 Programmering, In135 Datamodellering og databaser. In135 kan tas samtidig med In151.

Emne / Fagmål:
Studentene skal befeste sine kunnskaper i programmering. Kurset er sentrert om programmering i Visual Basic. En skal i løpet av kurset programmere en større
e-handelsapplikasjon.


Emneliste:
Studentene arbeider i grupper med et større prosjektarbeid gjennom hele kurset. En vil i arbeid med kurset:
-repetere og videreutvikle programmeringskunnskapene fra In150
-lære hvordan en kan hente og lagre data i en database
-lære noe ASP-programmering slik at deler av applikasjonen kan brukes via internett
-få kjennskap til prosjektarbeids- og systemutviklingsteknikker


Undervisningsform:
2 timer forelesning per uke. Prosjektarbeid.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger og prosjekt levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Evaluering av to av fasene i prosjektarbeidet (50 %) og 4 t skriftlig eksamen (50 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Materiell som deles ut på forelesningene eller via kursets websider.
* Schneider, David I: An introduction to programming using Visual Basic .NET
Prentice-Hall, 5. ed.   2003   ISBN
Tilbake