Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In160 Videregående programmering

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Vårsemester

Forkunnskaper:
In150 Programmering

Emne / Fagmål:
Kurset gir en videreføring av programmeringsmetoder og datastrukturer i et objektorientert programmeringsspråk.

Emneliste:
Objektorientert programmering, objekter, arv, klasser, polymorfisme. Dynamiske datastrukturer. Programdesign, enkle algoritmer, rekursjon, exceptions, threads, grafikk. Applikasjoner og applets. Programmeringsspråk er Java.

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Lewis, John, William Loftus: Java Software Solutions
Addison-Wesley, 2. ed   2001   ISBN
    Revidert utgave
Tilbake