Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In204 Komponentbasert utvikling

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Programmering, (In160, In212), database- og systemeringskunnskaper.

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi en innføring i metoder og teknikker for å analysere, designe og implementere e-business/e-handelsløsninger. Studenter som ønsker mer fokus på forretningsmodeller, verdikjeder, etc. henvises til Lo205 Elektronisk handel.

Emneliste:
Kurset er oppgaveorientert. Oppgavene består i å implementere komponenter i den Java-baserte komponent-modellen J2EE, (Java2 Enterprise Edition).
Følgende tema vil bli behandlet:
-Forretningsmodeller for e-business/e-handel,
-Internett-teknologi, systemarkitektur og flerlags systemløsninger. God praksis og mønstre for systemdesign.
-De forskjellige komponentene, (API-ene) i J2EE-spesifikasjonen.
-Web-tjenester og integrering av ulike system.


Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
2 t skriftlig deleksamen (30 %) og 4 t skriftlig slutteksamen (70 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Roman Ed & al, : Mastering Enterprise JavaBeans
John Wiley & Sons, Inc. 2. ed.     ISBN
    Endelig litteratur oppgis ved kursstart
Tilbake