Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In212 Objektorientert utvikling

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
In160 Videregående Programmering

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi en solid innføring i objektorientert problemløsning og programmering.

Emneliste:
Innføring i objektorientert tenking og problemløsing. Verktøy og teknikker for analyse, design og koding gjennomgås og benyttes. Kurset har en praktisk vinkling hvor teori gjennomgås samtidig som vi utvikler et prosjekt i forelesningene og i øvelsene. I tillegg utvikler studentene et eget prosjekt parallelt med prosjektet på forelesningene.

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Alle øvingene (25 %), 2 t skriftlig deleksamen (25 %) og 2 t skriftlig slutteksamen (50 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , : Professional Java Server Programming
Wrox   2000   ISBN
    Utvalgte kapitler
* Bø, Ola: Kokebok for bruk av Rational Rose
    ISBN
* Larman, Craig: Applying UML and Patterns
Prentice Hall, 2. ed.   2002   ISBN
Tilbake