Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In220 Grafisk databehandling

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Uregelmessig

Forkunnskaper:
In160 Videregående programmering (Forutsatt)
Mk202 Diskret matematikk (Forutsatt)

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi forståelse og kunnskaper om de viktigste metoder og prinsipper for grafisk databehandling.

Emneliste:
Gjennom utviklingen av rimelig grafisk utstyr har grafisk databehandling gått fra å være et spesialfelt, til å bli en sentral del av datafaget. Dette gjenspeiles i kurset. Her behandles generelle metoder for grafisk databehandling: Vindusbaserte systemer, designprinsipper, fundamentale algoritmer (klipping, fylling av polygoner, linjetegning, osv.), grafikkpakker, segmenter, grafisk modellering, bit map grafikk, 3-D grafikk, animering og grafisk utstyr.
Det gis en rekke obligatoriske øvingsoppgaver.


Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister

Vurderingsform:
Muntlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Hearn, Donald, M. Pauline Baker: Computer Graphics: C version
Prentice-Hall, 2. ed.   1997   ISBN
Tilbake