Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In230 Datamaskinarkitektur

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
Ingen spesielle

Emne / Fagmål:
Kurset skal gi en innføring i datamaskinens arkitektur.

Emneliste:
Oppbyggingen og virkemåten til forskjellige typer prosessorer vil bli behandlet. Kurset vil ta for seg emner som interrupt, ”direct memory access” (DMA), indre og ytre lager, samt håndtering av inn-/ut-enheter. En rekke eksempler på prosessorer og datamaskinsystemer vil bli presentert. Gjennom øvingsdelen vil en blant annet lære å programmere i assemblykode, og derigjennom lære å benytte en bestemt datamaskinarkitektur i praksis. Kurset vil også ta opp nyere arkitekturer for datamaskiner.

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Skriftlig slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Mano, M. Morris: Computer system architecture
Prentice Hall, 3. ed   1993   ISBN
Tilbake