Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In295 Algoritmer og datastrukturer

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
In212 Objektorientert utvikling.

Emne / Fagmål:
Studentene skal få kompetanse i løsning av en del vanlige problemer ved å bruke hensiktsmessige algoritmer eventuelt knyttet til en form for datastruktur og skal kunne analysere algoritmer med hensyn til tidsforbruk.

Emneliste:
- Rekursive algoritmer
- Algoritmer for søking, sortering og traversering.
- Algoritmers effektivitet.
- Kort innføring i dynamisk programmering
- Datastrukturer som lister, stakker, køer, trær og grafer.
- Kort innføring i NP-kompletthet


Undervisningsform:
4 t forelesninger per uke.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Evt. øvrig litteratur oppgis av faglærer
* Weiss, Mark Allen: Data Structures and Algorithm Analysis in Java
Addison Wesley Longman   1999   ISBN
Tilbake