Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In305 CNAP – Cisco Networking Academy Program

Omfang:
6 Studiepoeng

Tid:
Høst og vårsemester

Forkunnskaper:
In270 Datakommunikasjon (Forutsettes).

Emne / Fagmål:
Kurset går over 2 semester og skal gi en praktisk innføring i nettverksteknologi med hovedvekt på konfigurering av routere og switcher samt design av nettverk.

Emneliste:
OSI-modellen, nettverksterminologi og komponenter, ulike typer protokoller, IP-adressering, subnettmasker, routing, switching, LAN, VLAN, WAN, nettverksdesign.

Undervisningsform:
Styrt selvstudium med deleksamener underveis.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger må være godkjent før hver deleksamen.

Vurderingsform:
Kurset er delt i 4 deler som hver avsluttes med en eksamen. Alle eksamener må være bestått.

Karaktertype:
Bestått / Ikke bestått.

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Cisco’s undervisningsopplegg på nett.
Tilbake