Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In330 Programmeringsspråk og kompilatorteknikk

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
In160 Videregående Programmering.

Emne / Fagmål:
Studentene skal bli fortrolige med en del teoretiske og praktiske sider ved programmeringsspråk, hvordan det bygges opp, defineres og hvordan kompilatorer for det implementeres.

Emneliste:
Metoder for syntaksbeskrivelse og syntaksanalyse, enkel semantikk, samt hovedidèene for implementasjon av kompilatorer for noen typer programmeringsspråk.

Undervisningsform:
4 t forelesning per uke. Kurset kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
4 t slutteksamen.

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* Pratt T., M. Zelkowitz: Programming Languages: Design and Implementation
Prentice Hall, 4. ed.   2001   ISBN
Tilbake