Studiehåndboka
                 
2003/04

Gå til hovedsiden
Fag:
In350 Dokumentbehandling og informasjonsstyring

Omfang:
12 Studiepoeng

Tid:
Høstsemester

Forkunnskaper:
In105 Menneske-maskin kommunikasjon.
In135 Datamodellering og databaser (Forutsettes).
In150 Programmering (Forutsettes).

Emne / Fagmål:
Studentene skal lære teknikker for å etablere og behandle dokumenter på elektronisk form, og benytte dette til å effektivisere informasjonsstyringen i bedriften og mellom bedrifter. Også å bygge kunnskap om den formelle oppbygging og standarddefinisjon av mark-up språk (ML) for informasjonsformidling på World-Wide Web (WWW). Trening i funksjonell anvendelse av mark- up språk for WWW.

Emneliste:
En stadig økende dokumentasjonsmengde medfører behov for å kunne konvertere, behandle og oppbevare dokumenter på elektronisk form i bedriften og mellom bedrifter. Dette gjelder elektronisk dokumenter som for eksempel spesifikasjoner, tegninger, koblingsskjema, brukerhåndbøker, standarder, prosedyrer, ”on-line” kataloger, etc. Strukturering av data, tilføring av funksjonalitet og applikasjon av funksjonelle. Gjennomføring av prosjekter.
Kurset vil inneholde tema som:
-ML: Strukturering av data, applikasjoner og dokumentformat (XML)
-Tekst og bildebehandling (text, image and multimedia processing)
-Dokumentscanning og indeksering (capture and indexing)
-Dokument lagring og gjenfinning (storage and retrieval)
-Dokumentsøk på web (searching on the web)
-Dokumentdistribusjon og e-publisering (distribution, e-publishing)
-Arbeidsflyt og informasjonsstyring (workflow)


Undervisningsform:
4 t forelesning per uke. Kurset kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske krav:
Obligatoriske øvinger levert innen gitte frister.

Vurderingsform:
Øvinger (30 %) og 4 t slutteksamen (70 %).

Karaktertype:
Bokstavkarakterer

Obligatorisk litteratur:
* , :
    ISBN
    Oppgis av faglærer.
Tilbake